17 nov 2015

10 Groene voorstellen rond werkbaar werk

Deze namiddag start de tweede rondetafelconferentie rond Werkbaar Werk. Minister Kris Peeters heeft de sociale partners opnieuw bijeengebracht om te overleggen rond dit ontzettend belangrijke thema. Ook Groen wil hier graag constructief mee rond nadenken. Het accent van een programma over werkbaar werk moet voor ons niet zozeer over verlof, maar vooral over werk en werkomstandigheden gaan. Dat is niet evident, want beleidsmakers hebben weinig impact op de manier waarop werk in bedrijven en organisaties georganiseerd wordt. Maar de omslag naar een meer degelijke werkplek ondersteunen is wel degelijk mogelijk. We schuiven daarom 10 maatregelen naar voor waarmee Minister Peeters de werkomgevingen in Belgische bedrijven gezonder kan maken, en het werk werkbaarder. De rol van de overheid in deze uitdaging is er niet om bijkomende regelgeving op te leggen aan bedrijven en werknemers, maar wel één van partner, inspirator en katalysator.  Hieronder vind je onze 10 voorstellen. We gaan hierover uiteraard graag verder in discussie.

10 Groene voorstellen voor werkbaar werk

  1. Begin een plan rond werkbaar werk met maatregelen die gaan over wat er tijdens het werken zelf gebeurt. Maatregelen hebben een impact hebben op de werkorganisatie in ondernemingen en diensten, en resulteren in meer autonomie voor mensen over hoe ze hun takenpakket moeten uitvoeren. 
  2. De Minister van Werk ontwikkelt een strategie om in België te evolueren naar een arbeidsmarkt met jobs die minstens van degelijke kwaliteit zijn. De Minister expliciteert hoe een werkomgeving er moet uitzien die degelijke, kwaliteitsrijke of excellente jobs kan garanderen aan de medewerkers. De aanpak in Finland kan hier inspirerend werken.
  3. De Minister formuleert een meetbare doelstelling. Tegen het einde van de legislatuur moet het aandeel 'slopende jobs' in België met minstens 20% verminderd zijn.
  4. Bestaande regionale initiatieven (cf. Flanders Synergy) worden versterkt en/of betrokken bij de uitbouw van deze dienstverlening voor bedrijven. We doen minstens dezelfde inspanning als het kleinere Finland. Tegen 2019 worden 1000 Belgische bedrijven ondersteund die een excellente werkomgeving willen uitbouwen.
  5. Een cao is enkel rechtsgeldig nadat de Minister van Werk die ondertekent. De Minister van Werk ondertekent enkel interprofessionele akkoorden (IPAs) en CAOs die een duidelijke visie en doelstelling uitdragen over hoe de kwaliteit van de (loop-)banen zal verbeterd worden.
  6. In de opdrachtverklaring voor een preventiedienst wordt verwacht dat meegewerkt wordt aan strategische plannen om talentontwikkeling, engagement en veerkracht van werknemers te bevorderen, naast de klassieke opdrachten in het kader van risicobeheersing.
  7. Herschrijf art. 48 van het K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. Voor werknemers die bij het intredegesprek niet 'ongeschikt' blijken voor de dienst moet geen 'geschiktheidsattest' worden uitgeschreven.
  8. Maak het mogelijk voor preventiediensten om op het werk aan gezondheidspromotie te doen.
  9. Wie tijdens het genezingsproces vrijwilligerswerk wil verrichten hoeft hiervoor geen toestemming te krijgen van de adviserende geneesheer
  10. De gedeeltelijke werkhervatting van een werknemer is een recht, na toestemming van werkgever of geneesheer.  
BIJLAGEN:
10%20voorstellen%20rond%20Werkbaar%20Werk_0.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren