31 aug 2017

1 jaar aanvullende financiële hulp in Gent - een evaluatie

Het leefloon ligt vandaag een pak onder de armoedegrens, en het ziet er niet naar uit de huidige federale regering hier snel verandering in zal brengen. OCMW's hebben de vrijheid om op lokaal niveau aanvullend steun te verlenen, maar moeten hiervoor dan ook zelf in de middelen voorzien. Gent doet dit ook. Het is een dossier dat Evita Willaert nauw aan het hart ligt, aangezien ze als parlementslid armoedebestrijding opvolgt, én tegelijk OCMW-raadslid in Gent is. "Ik ben fier op mijn stad dat we hier tonen dat het wel degelijk anders kan. We verhoogden het totale bedrag aan aanvullende steun en hervormden het systeem, met prioriteit voor gezinnen met kinderen." Een jaar na de invoering van dit systeem is het tijd voor een eerste evaluatie.  WAT IS HET NIEUWE SYSTEEM VAN AFH  (aanvullende financiële hulp)?

Het nieuwe systeem vervangt een aantal tegemoetkomingen, zoals de huishuurtussenkomst, de energietoelage en de schoolpremie, door één maandelijkse aanvullende toelage. Het gezinsinkomen wordt vergeleken met de Gentse budgetstandaard, die bepaalt hoeveel inkomen een alleenstaande, of een koppel met twee pubers,?in Gent moet hebben om hier op een menswaardige manier te kunnen participeren. Maar om geen leefloonval te creëren, wordt een spanningsveld met het minimuminkomen gerespecteerd. Voor de verschillende categorieën (alleenstaande, samenwonend, gezinshoofd) moesten daarom verschillende spanningsvelden bepaald worden. Het nieuwe systeem werd vanaf april 2016 ingevoerd.

POSITIEVE EVALUATIE
?Ook al is de evaluatie nog niet volledig en is verder onderzoek nodig, het is duidelijk dat het nieuwe systeem positief ervaren wordt. Door af te stappen van de premies naar een meer wetenschappelijk gebaseerde maandelijkse premie (per gezinssituatie), zien we dat de middelen beter verdeeld worden naar wie ze het meeste nodig heeft. Toch botst het systeem ook op zijn grenzen. Om geen leefloonval te creëren, moeten we een spanningsveld tot de minimumlonen behouden. Gezien deze erg laag zijn, kunnen we voor een aantal gezinnen die het nochtans wel nodig hebben geen bijkomende steun verlenen.
 
BIJKOMENDE MAATREGELEN
Het belangrijkste deel van deze evaluatie ligt in de bijsturingen. Het nieuwe systeem van aanvullende financiële hulpverlening was nog nooit in de praktijk toegepast. In de loop van het jaar kwamen er dan ook enkele zaken naar boven die moesten worden rechtgezet:

  • We sporen actief mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming op (IVT). Mensen met een IVT hebben een inkomen dat onder het barema leefloon ligt. Dat geeft hen het recht op een bijpassing tot aan het leefloon, maar dus ook op AFH. Door actief deze mensen op te sporen kunnen we ook hun rechten actief toekennen (na financieel onderzoek) en ook deze groep Gentenaren dichter bij een menswaardig inkomen brengen.
  • De gemeenschappelijke kosten bij appartementsgebouwen worden vanaf 1 september meegerekend bij de berekening van het Gentse referentiebudget. Tot nu toe werd de hoogte van je referentiebudget mede bepaald door je huurkost. In vele appartementsgebouwen is er echter ook een vaste maandelijkse kost voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Deze niet meerekenen werd als een ongelijkheid aanzien ten opzichte van mensen die een huis huren.
  • De wachttijd voor mensen met een pensioen, inkomensgarantie voor ouderen, invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende tegemoetkoming of een leefloon 65+ wordt afgeschaft vanaf 1 september. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen krijgen pas AFH na 6 maanden. Dit om mensen aan te zetten om zo snel mogelijk opnieuw aan de slag te gaan. Deze maatregel is niet nodig voor mensen die niet langer kunnen of moeten werken. We schaffen deze dan ook af voor hen.
  • Tot nu werden huurpremie en huursubsidie bij het inkomen berekend. Onterecht, zo blijkt uit de evaluatie; ook een aantal maatschappelijk werkers vonden dit systeem niet eerlijk. Door een nieuwe, meer rechtvaardige berekeningswijze kunnen nu meer mensen aanspraak maken op aanvullende steun.

 
BESLUIT
Voortaan wordt in globo meer aanvullende steun uitbetaald. Uit de eerste evaluatie blijkt dat het nieuwe systeem van aanvullende steun die bijkomende steun nu meer toekent aan mensen en gezinnen die ze het best kunnen gebruiken. Maar het systeem botst ook op grenzen. Daarvoor dringen we aan op meer grondige evaluatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren