15 mei 2023

72% toewijzingen voor Gentse leerlingen in buitengewoon basisonderwijs

In het buitengewoon onderwijs oversteeg de vraag de voorbije jaren het aanbod. Daarom werkten alle scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs nu al voor het tweede jaar op rij met een digitale aanmeldprocedure voor de toewijs van de plaatsen.

Helaas vindt niet elk kind dat daar nood aan heeft, een school voor buitengewoon basisonderwijs in zijn buurt of gemeente. Ouders moeten soms op zoek naar een school verder van huis. Daarom is een samenwerking op regionaal niveau aangewezen. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs werkt daarvoor samen met de LOP's van Lokeren, Sint-Niklaas en Zele en een school in Beveren. Het systeem verhoogt de kansen van leerlingen op een plek en vermijdt meteen ook dubbele inschrijvingen. Idealiter zou die regionale samenwerking best nog uitgebreid worden. 

"Ondanks de inspanningen die de scholen leverden voor capaciteitsuitbreiding zijn er op dit ogenblik nog kinderen zonder toewijzing. Verschuivingen zullen wellicht nog soelaas brengen, maar toch trek ik aan de alarmbel." Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Voor het volledige gebied waren er 770 aanmeldingen voor het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs. 52 procent kreeg een toewijzing voor een school, de andere kinderen kregen bericht dat ze (nog) niet kunnen inschrijven.

Van de aangemelde Gentse kinderen uit deze groep kreeg 72 procent een toewijzing. Er zijn verspreid over de scholen en types nog wel vrije plaatsen in Gentse scholen, maar niet meer voor ieder type van onderwijs.

Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en dubbel aangemeld staan via een ander aanmeldingsplatform, zullen er nog plaatsen vrijkomen. Het LOP Gent volgt de situatie op met alle betrokkenen.

"Er is nood aan meer coördinatie en sturing vanuit Vlaanderen om te komen tot gerichte uitbreidingen. Er is ook onderzoek nodig om de groeiende instroom in het buitengewoon onderwijs beter te kunnen begrijpen." Evita Willaert, schepen van Onderwijs

De grootste capaciteitsdruk ligt in het Waasland, maar ook in Gent zijn er nu heel wat scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Voor onderwijstype 2 en type 9 in het kleuteronderwijs en voor type 2, type 7 en type 9 in het lager onderwijs is er in Gent geen plaats meer.

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren