Samen tegen armoede

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en dus ook op voldoende financiële middelen. Een minimumloon voor wie werkt en welvaartsvaste uitkeringen boven de armoedegrens zijn dan ook de onmisbare eerste stap in de strijd tegen armoede.

Werk blijft uiteraard de beste dam tegen armoede. Wij willen een gepaste job voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kansarme groepen zoals migranten, eenoudergezinnen en laagopgeleiden. Zij hebben namelijk een groter risico op armoede, als gevolg van ongelijke kansen. Armoede aanpakken is dus ook discriminatie bestrijden.