15 okt 2022

Goed voor elkaar: betaalbare en toegankelijke kinderopvang

Dag in dag uit engageren vele sterke handen zich in de strijd tegen armoede. In deze reeks wil ik hen een hart onder de riem steken en onze krachten blijven bundelen om de strijd verder aan te gaan. Daarom zal ik in de aanloop naar 17 oktober ‘Werelddag van verzet tegen Armoede’ enkele projecten rond armoedebestrijding extra in de kijker plaatsen.

Vandaag wil ik graag enkele initiatieven van de stedelijke Dienst Kinderopvang in de kijker zetten. Zij willen voldoende, betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor alle ouders.

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en de tewerkstellingsmogelijkheden en emancipatie van ouders. Deelname aan de kinderopvang is helaas niet voor iedereen evident. Soms staat de kostprijs in de weg, andere keren is de drempel naar de kinderopvang te hoog. Nochtans is het effect van kwaliteitsvolle kinderopvang het meest zichtbaar bij kinderen die thuis minder kansen tot ontwikkeling vinden.

“Ik ben trots dat onze Stad de krachten bundelt om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders toe te leiden naar betaalbare kinderopvang. Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en de tewerkstellingsmogelijkheden en emancipatie van ouders.”

Evita Willaert

Betaalbaar

De prijzen van de stedelijke kinderopvang zijn inkomensgerelateerd. Voor elk kind wordt er een individueel tarief bepaald op basis van het inkomen van de ouders. Deze kortingen worden proactief toegekend. Dat betekent dat de ouders hier automatisch recht op krijgen zonder ingewikkelde administratieve procedures te hoeven doorlopen. Als je bovendien als ouder meerdere kinderen in de stedelijke kinderopvang hebt, wordt een korting van 25% toegekend. Ook voor de maaltijden werken we met een inkomensgerelateerde korting.

Toegankelijk

Met het Kinderopvangplaatsen(KOP) gaan we in Gent het principe van wie eerst komt, eerst maalt tegen. Door het unieke aanmeldpunt en de gelijktijdige toekenning (9 maanden voor de start van de kinderopvang) wordt kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar toegankelijk voor elk gezin. Met verschillende partners in de wijk werken we samen om de drempel naar kinderopvang te verlagen, net omdat we weten dat kansrijke én kansarme kinderen grote baat hebben bij een kwalitatieve kinderopvang.

“Als organisator nemen we echt een voortrekkersrol op qua investeringen in betaalbare kinderopvangplaatsen. We zetten specifiek in op de organisatie van inkomensgerelateerde plaatsen in de minder gegoede wijken. Dat is noodzakelijk want voor kansengroepen is de nabijheid van betaalbare kinderopvang van groot belang.”

Evita Willaert

In vergelijking met andere centrumsteden neemt Gent een voortrekkersrol in op vlak van de spreiding van haar kinderopvangplaasten. Net zoals in andere steden waar Groen verantwoordelijk is voor kinderopvang is er een betere geografische spreiding, ook in de wijken met meer kansarmoede. De nabijheid van kwaliteitsvolle kinderopvang is zeer belangrijk voor kinderen in kwetsbare milieus. Binnen de stedelijke kinderopvang gebeurt de toewijzing van de vrije plaatsen op basis van de richtlijnen van Kind en Gezin. Dankzij dit toewijsbeleid kunnen ook kinderen uit kwetsbare gezinnen in de kinderopvang van Stad Gent terecht.

“Als organisator nemen we echt een voortrekkersrol op qua investeringen in betaalbare kinderopvangplaatsen. We zetten specifiek in op de organisatie van inkomensgerelateerde plaatsen in de minder gegoede wijken. Dat is noodzakelijk want voor kansengroepen is de nabijheid van betaalbare kinderopvang van groot belang.” Evita Willaert, schepen van Opvoeding Gent

“Onderzoek wijst uit dat er een sociale kloof bestaat in het gebruik van kinderopvang. Rijkere gezinnen of gezinnen met een hoogopgeleide mama maken er meer gebruik van dan armere gezinnen. Het is niet zo dat armere gezinnen niet willen kiezen voor opvang. Het heeft te maken met de manier waarop kinderopvang is georganiseerd. Nabijheid en betaalbare plaatsen zijn belangrijke voorwaarden om de ongelijkheid in het gebruik van kinderopvang te counteren.”

Evita Willaert

“Onderzoek wijst uit dat er een sociale kloof bestaat in het gebruik van kinderopvang. Rijkere gezinnen of gezinnen met een hoogopgeleide mama maken er meer gebruik van dan armere gezinnen. Het is niet zo dat armere gezinnen niet willen kiezen voor opvang. Het heeft te maken met de manier waarop kinderopvang is georganiseerd. Nabijheid en betaalbare plaatsen zijn belangrijke voorwaarden om de ongelijkheid in het gebruik van kinderopvang te counteren.” Evita Willaert, schepen van Opvoeding Gent

Toch zit er ook in onze stad druk op het aanbod aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters. We blijven de handen verder uit de mouwen steken, maar kunnen dit niet alleen. We reiken de hand naar de Vlaamse Regering om het recht op kinderopvang voor kinderen en de noodzakelijke voorwaarde om tot werken te komen voor ouders, waar te maken.

Voor meer informatie:

- Wat kan Kinderopvangpunt voor jou betekenen?
Bekijk het filmpje: Bekijk hier het filmpje


- Ben je opzoek naar opvang voor jouw kind? Bekijk het aanbod via de website van Kinderopvangpunt Gent: Bekijk hier het aanbod van de Kinderopvangpunt

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren