30 jun 2023

Elke week een schoolbezoek: een verslag

Eén jaar als schepen: wat een reis! De tijd vloog voorbij en ik ben nog lang niet klaar. Ik wil graag tussentijds enkele geweldige ervaringen met jullie delen maar ook praten over de uitdagingen die ik heb ondervonden.

Wat een jaar

Op 23 mei was ik één jaar schepen. Een jaar vol ontmoetingen. Een jaar met veel vergaderingen. Een jaar met 3 moeilijke budgetrondes voor Stad Gent. Voor mijn bevoegdheden had ik een heel duidelijk kompas: we besparen niet op de handen op de werkvloer van de scholen, de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang noch bij de basiswerkers van de dienst Outreachend Werk. Integendeel, zelfs in financieel moeilijke tijden blijven we verder investeren, omdat de nood hoog is en het werk bijzonder belangrijk. 

Een jaar vol inspirerende werkbezoeken

Het is ook een jaar geweest vol inspirerende werkbezoeken. Ik geniet er zo van om kennis te maken met al die geëngageerde mensen in het werkveld. Mensen met een warm hart en zoveel engagement. Laat me even vertellen wat ik hoorde in onze scholen, tijdens mijn bezoeken.

Elke week een schoolbezoek

Afgelopen jaar heb ik meer dan 50 scholen bezocht, zowat 1 per week en over alle netten heen. Maar interessanter dan de aantallen is de reden waarom ik op bezoek ga: ik wil het team en de werking van de scholen leren kennen. Ik vind het belangrijk om aanspreekbaar te zijn, om vanop de werkvloer te horen wat er leeft in onderwijs en waar de noden liggen en om al die prachtige realisaties te zien op onze Gentse scholen.

"Ik vind het belangrijk om aanspreekbaar te zijn en al die prachtige realisaties te zien op onze Gentse scholen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Meer aandacht voor ZORG op school

Bij schoolbezoeken worden de uitdagingen snel duidelijk. Het lerarentekort is dé grootste uitdaging waar ons Vlaams onderwijs vandaag mee te kampen heeft. We kunnen praten over de beste eindtermen, leerplannen of infrastructuur om een hoge lat voor alle leerlingen te waarborgen.

Maar hoe kan je spreken over een lat waar leerlingen overheen moeten, als er niemand is om de lat vast te houden? Minister Weyts' aanpak van het lerarentekort mist structuur en wordt dan ook breed bekritiseerd.

Bovendien is het verontrustend dat de zorg op school vaak als eerste moet lijden onder dit tekort. In de scholen hoor ik steeds luider de roep om onderwijs en zorg veel dichter bij elkaar te brengen.

We kunnen niet van leerlingen verwachten dat ze optimaal leren als ze honger hebben of een hoofd vol piekergedachten. De lange wachtlijsten in de (jeugd)zorg zijn problematisch omdat de problemen niet wachten. Scholen kunnen de ogen niet sluiten voor de problemen van hun leerlingen.   

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft misschien de luxe om theoretisch te zeggen: “Zorg, dat is geen taak voor het onderwijs”, maar elke directeur en leerkracht weet dat ze die keuze niet hebben.

Ik merk dat scholen alles uit de kast halen om met de leerlingen én hun zorgnoden om te gaan, maar hun mogelijkheden zijn beperkt en hun draagkracht is niet oneindig.

Waardering als rode draad – dank u Elke!

Toch voel ik -overal waar ik kom- een enorme waardering voor het flankerend onderwijsbeleid van de Stad Gent. Onder flankerend beleid verstaan we alle ondersteuning van stadswege voor scholen van alle netten.

Die werkingen worden voornamelijk gecoördineerd bij het Onderwijscentrum Gent, dat mijn voorgangster Elke Decruynaere oprichtte. Ik wil haar bij deze echt in de bloemetjes zetten en ben dankbaar dat ik in haar grote voetsporen mocht treden.  

Onderwijs in de grootstedelijke context

Het Onderwijscentrum Gent verdient absoluut lof voor hun inspanningen voor de scholen. In zo goed als elke school waar ik kom, is men dankbaar voor deze onderwijsondersteuning in de Gentse grootstedelijke context.

De uitdagingen in onze stad zijn anders dan die op het platteland en het Onderwijscentrum bundelt o.a. vormingen, lerende netwerken en inspiratie rond grootstedelijke thema's. 

"Vlaanderen laat een kostbare brug ongefinancierd, terwijl brugfiguren net de sleutel zijn tot het ontsluiten van prachtige mogelijkheden voor onze leerlingen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Men herinnert zich ook nog goed het project 'Helpende handen' waarbij in de corona-periode vanuit het Onderwijscentrum ruim 300 vrijwilligers ingezet werden op maar liefst 100 Gentse scholen. Hiermee werd uitval van leerkrachten opvangen en leerachterstanden voorkomen.

Meer gelijke kansen

"Vlaanderen laat een kostbare brug ongefinancierd, terwijl brugfiguren net de sleutel zijn tot het ontsluiten van prachtige mogelijkheden voor onze leerlingen."

Er is ook veel lof voor de brugfiguren die de band tussen ouders, scholen en de buurt verstevigen waardoor kinderen meer gelijke kansen krijgen om te groeien en te bloeien. Stad Gent investeert vol overtuiging in deze cruciale spilfiguren.

Brugfiguren zijn medewerkers van Stad Gent die uitgestuurd werden naar de schoolvloeren om daar een stukje zorg op te nemen. Hun aanwezigheid wordt enorm gewaardeerd door schoolteams en ouders.

Blijkbaar is deze functie voor Vlaanderen louter versiering, want Vlaanderen komt met geen euro over de brug. Terwijl brugfiguren net de sleutel zijn tot het ontsluiten van prachtige mogelijkheden voor onze leerlingen.

Alle talenten laten bloeien

Ik heb de afgelopen periode ontzettend veel potentieel gezien bij onze leerlingen, maar zonder een sterk flankerend zorgbeleid en zonder leerkrachten die dit potentieel kunnen laten stralen, verliezen we talenten. En dit sijpelt door in alle andere domeinen van de samenleving. Het is niet louter een onderwijsprobleem. 

Er is een duidelijke ingreep nodig van Vlaanderen, want onze scholen hebben het moeilijk. Wat gebeurt bijvoorbeeld er met 'de geldzak van Ben Weyts': het Vlaamse geld dat bedoeld was voor lerarenlonen, maar nu helaas onbenut blijft door de tekorten? Ik denk dat er veel kansen liggen om dat geld over te dragen naar de lokale besturen, vooral in steden zoals Gent waar er een schat aan ervaring is op het gebied van ondersteunend onderwijsbeleid.

Merci, merci, merci

Ik sluit graag af met een krachtige boodschap van dankbaarheid en respect. Een dikke, dikke merci aan al die fantastische mensen die zich engageren voor onze kinderen. Respect voor zoveel liefdevolle inzet!

Ik blijf als schepen het mooie zien in al mijn taken en ik hoop dat we samen, door elkaar te ondersteunen, blijvend zien wat voor verschil we maken in het leven van de allerkleinsten tot de oudsten. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hieraan kan bijdragen in een zorgzame stad als Gent.

Zoals een schooldirecteur het verwoordde: “Zoveel leerkrachten gaan tot het uiterste voor hun leerlingen en we dragen daar allemaal de vruchten van!”

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren