Gelijke kansen

Resoluut voor samenleven in alle vormen van diversiteit, resoluut tegen elke vorm van discriminatie. 

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij iedereen andere accenten. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving.