16 jan 2015

Gentse OCMW-cliënten gaan er financieel op vooruit

Aanvullende FinanciëleHulp

Optimalisering van de stond voor de Gentse Groenen met stip in het bestuursakkoord. Met de unanieme goedkeuring van het nieuwe besluit gisterenavond op de OCMW-raad mogen ze dit dossier alvast van hun TO-DO lijstje schrappen. De fractie beet zich dan ook 5 jaar vast in dit dossier. 

 

Dat de huidige federaal bepaalde leefloonbedragen niet volstaan is algemeen erkend. OCMW's hebben de vrijheid om op lokaal niveau aanvullend steun te verlenen, maar moeten hiervoor dan ook zelf in de middelen voorzien. In budgettair krappe tijden is dat geen sinecure, veel plaatselijke besturen willen hiervoor geen extra middelen vrijmaken.
Het Gentse dossier heeft ook een bijzondere voorgeschiedenis. Tijdens de vorige legislatuur  - onder OCMW-voorzitter Versnick (Open VLD) ? werd al eens een nieuw systeem van aanvullende steun uitgewerkt. De voorzitter zag zich echter verplicht zijn voorstel kort voor de zitting in te trekken. Enkele uren voordien had de Groen-fractie een persconferentie gegeven omdat het nieuwe systeem eigenlijk een verdoken besparingsoperatie was.
 
Daarom werden bij de onderhandelingen over het bestuursakkoord al bindende afspraken gemaakt. Evita Willaert, tot voor kort Groen-fractieleider aan het OCMW en nu federaal parlementslid: "Bij de onderhandelingen werd afgesproken dat het OCMW 250.000 € meer zou investeren in de aanvullende steun. De voorbije periode hebben we hard gediscussieerd over een billijke verdeling van dit bedrag. En het bedrag werd uiteindelijk nog wat opgetrokken."
 
Het nieuwe systeem vervangt een aantal tegemoetkomingen, zoals de huishuurtussenkomst, de energietoelage en de schoolpremie, door één maandelijkse aanvullende toelage. Het gezinsinkomen wordt vergeleken met de Gentse budgetstandaard, die bepaalt hoeveel inkomen een alleenstaande, of een koppel met twee pubers, of ?in Gent  moet hebben om hier minimaal te kunnen participeren. Maar om geen leefloonval te creëren, wordt een spanningsveld met het minimuminkomen gerespecteerd. Voor de verschillende categorieën (alleenstaande, samenwonend, gezinshoofd) moesten daarom verschillende spanningsvelden bepaald worden. Het nieuwe systeem wordt vanaf januari 2016 ingevoerd.
 
Huidig fractieleider Liliane De Cock: "Het is geen simpele oefening geworden. Door het beperkte budget is kiezen ook altijd een beetje verliezen. We hebben vooral gestreefd naar een transparanter en een eerlijkere verdeling van de middelen, en daar zijn we wel degelijk in gelukt".
Liliane is daarenboven erg tevreden met de afschaffing van de wachttijd voor aanvullende steun voor gezinnen met kinderen, en dat in het nieuwe systeem de rechten van veel cliënten meer pro-actief zullen toegekend worden. Maar de Groen-raadsleden beseffen wel dat de extra aanvullende steun niet zaligmakend is. Dat kan ook niet, zo stellen ze. Armoede is immers geen louter lokaal probleem. Het is nu aan de federale meerderheidspartijen om hun beloften uit de regeerverklaring hard te maken. Ze engageerden zich om de minimumuitkeringen geleidelijk aan op te trekken tot de Europese armoedegrens. Evita zal hen daar in het federaal parlement ongetwijfeld aan herinneren. "En ondertussen doen wij in Gent wat we kunnen," besluit ze.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren