09 nov 2022

Kinderen Eerst! Interview

Dag in dag uit engageren vele sterke handen zich in de strijd tegen armoede. In deze reeks wil ik hen een hart onder de riem steken en onze krachten blijven bundelen om de strijd verder aan te gaan. Daarom wil ik enkele projecten rond armoedebestrijding extra in de kijker plaatsen.

Vandaag wil ik graag ‘Kinderen Eerst’ extra onder de aandacht brengen. Met deze uniek Gents werking in de strijd tegen kinderarmoede, slaan Gentse scholen en maatschappelijk werkers van OCMW Gent de handen in elkaar. Samen gaan ze op zoek naar antwoorden op de vele (welzijns)vragen waarmee ouder(s) of leerlingen bij scholen aankloppen. 

“De school is voor veel ouders een vertrouwensplek. Naast vragen omtrent het schoolgebeuren, kloppen ze soms ook aan bij leerkrachten, directies, brugfiguren en secretariaatsmedewerkers met uiteenlopende welzijnsvragen. Het is voor de teams echter niet altijd evident qua expertise en tijd, om de ouders met die vragen bij te staan. Dankzij het project ‘Kinderen Eerst’ kunnen de ouders nu op school zelf doorverwezen worden naar de welzijnsmedewerker. De ouders worden met veel expertise geholpen en het schoolteam kan zich focussen op de onderwijs-kerntaken.” Schepen van Onderwijs, Evita Willaert

maatschappelijk werker HelenaMaatschappelijk werker Helena

Ik ging in gesprek met brugfiguur Elle Mieke en maatschappelijk werker Helena. Binnen hun functie staan zij in nauw contact met de gezinnen en hebben ze een goed beeld over de impact die de samenwerking met ‘Kinderen Eerst!’ heeft op het welzijn van de gezinnen en het functioneren van de school.

Hoe verloopt de samenwerking met ‘Kinderen Eerst?’

Elle Mieke: “Wij hebben op onze school geen vaste zitdag waarbij een maatschappelijk werker van Kinderen Eerst! op een vast moment in de week bij ons komt, maar we hebben wel een specifieke contactpersoon bij hulpvragen. Een contact gebeurt na een hulpvraag van een ouder of een leerkracht. Mits toestemming van het gezin kan er een eerste afspraak worden vastgelegd. Tijdens deze afspraak wordt er onderzocht waarop het gezin recht heeft.

Ik merk dat het voor ouders belangrijk is dat er tijdens dit eerste gesprek een vertrouwenspersoon aanwezig is. Het hangt af van gezin tot gezin wie dit is, meestal ben ik dit. Soms neem ik voor dit gesprek al eens contact op met ‘Kinderen Eerst!’ om te verkennen of er daadwerkelijk mogelijkheden zijn.”

Wat is het voordeel van een directe samenwerking tussen hulpverlening en jullie school?

Helena: “Ouders kennen de school, ze kennen ons. Ik besteed veel aandacht aan het creëren van een vertrouwensrelatie. Ouders komen makkelijker naar iemand die ze vertrouwen, bijvoorbeeld wanneer ze een brief krijgen die ze niet begrijpen. Dat gebeurt dus ook bij niet schoolgerelateerde documenten en diensten. Ik begeleid ouders ook vaak als ze naar diensten of loketten gaan om bepaalde issues te bespreken. Dit vergt tijd en expertise. Soms gaat het ook over wetgevingen die buiten mijn mandaat liggen en waarover mijn actieve kennis beperkter is. Eigenlijk ligt mijn mandaat puur bij schoolzaken. Maar je kan er niet om heen dat thema’s onrechtstreeks vaak samenhangen. Dak- of thuisloze kinderen ondervinden drempels om naar school te komen. Er zijn andere diensten die hen kunnen ondersteunen, maar ik heb een doorverwijsfunctie naar die diensten.”

Diensten gaan er heel vaak van uit dat mensen weten wat hun rechten zijn, maar de meesten weten dat niet. Tijdens een verkenning gaan we alles waar ze recht op hebben, opzoeken.”

Helena, maatschappelijk werker

Helena: “Daarom is dit project naar onze school gekomen. Vroeger ging ik zelf rondbellen naar allerhande diensten om de zaken vast te pakken. Nu kan ik contact opnemen met de maatschappelijk werker van ‘Kinderen Eerst’ en nodig ik haar uit op school. We kiezen ervoor om die kennismaking op school te laten plaatsvinden. De school is voor de ouders een bekende plaats en ik zorg er telkens voor dat ik ook aanwezig ben.

In dit eerste gesprek gebeurt er een verkenning van rechten. Heb je recht op een leefloon? Dan heb je recht op korting van de rekening of mogelijks recht op kortingen voor maaltijden. Diensten gaan er heel vaak van uit dat mensen weten wat hun rechten zijn, maar de meesten weten dat niet. Bij de verkenning van hun rechten gaan we alles waar ze recht op hebben, opzoeken.”

Wat is de impact van ‘Kinderen Eerst’?

Elle Mieke: “Wat ik belangrijk vind aan het project is dat alle aspecten van ondersteuning kunnen samenkomen. Een vraag naar de korting op een factuur, kan de aanzet zijn om uit te zoeken welke globale ondersteuning mogelijk is.”

Helena: “We hebben in het verleden ervaren dat verschillende diensten vaak tegelijk aan het werken zijn op een bepaald dossier, zonder op de hoogte te zijn van elkaars inspanningen. Ik stond eens aan het ziekenhuisbed van een zwangere mama en daar stond ook een handvol andere maatschappelijk werkers . Dan besef je dat het gecoördineerder kan, vb via het centrale dossier dat we nu toepassen.”

“Mijn werklast is sinds onze samenwerking met ‘Kinderen Eerst!’ verminderd. Waar ik vroeger heel wat ouders moest helpen met vragen die buiten mijn takenpakket lagen, kan ik mij nu meer focussen op mijn kerntaken. Voor mij mogen al mijn gezinnen automatisch aangemeld worden bij ‘Kinderen Eerst!’. 

Helena, maatschappelijk werker

Helena: “Kinderen Eerst! kan voor gezinnen die nog niet opgevolgd worden, een centraal dossier opstarten. Vorig schooljaar hebben we op school vijf nieuwe gezinnen opgevolgd. Ongeveer 50% van onze gezinnen heeft echter al een dossier bij het OCMW. Er wordt dan verdergebouwd op dat dossier en ‘Kinderen Eerst!’ fungeert als een brug tussen de maatschappelijk werker van een gezin en de school. Zo kunnen zij via het project vlot informatie opvragen bij mij en ik bij hen. Op die manier zijn we in staat om gaten op te vullen in elkaars dossiers. Er is nog wel eens een hapering, maar over het algemeen is er een grote vooruitgang.”

Wil je nog iets kwijt?

Helena: “Mijn werklast is sinds onze samenwerking met ‘Kinderen Eerst!’ verminderd. Waar ik vroeger heel wat ouders moest helpen met vragen die buiten mijn takenpakket lagen, kan ik mij nu meer focussen op mijn kerntaken. Voor mij mogen al mijn gezinnen automatisch aangemeld worden bij ‘Kinderen Eerst!’. Het zou veel makkelijker zijn. Dit project kan echt een verschil maken voor de ouders, al is het op vlak van kortingen op schoolrekeningen en maaltijden. Voor hen kan dit de financiële druk verlichten. Dikwijls komt er geen hulpvraag omdat mensen zich ‘schamen’ voor hun financiële situatie, of ze hebben het gevoel dat zij als ouder te kort komen. Dit is echt jammer want iedereen moet de kans hebben om te krijgen waar ze recht op hebben.”

 “Het is waardevol om de link tussen onderwijs en welzijn te leggen. Een kind brengt een hele gezinscontext met zich mee naar school. Vaak is er bij de kinderen al heel wat geweten en gezien. Het is dus een goeie stap om bruggen te leggen naar andere sectoren. Voor de ouders en de school is het niet altijd evident om verschillende diensten te benaderen. ‘Kinderen Eerst!’ kan deze drempel verlagen en alle aspecten groeperen.”

Elle Mieke, brugfiguur

Elle Mieke: “Het is waardevol om de link tussen onderwijs en welzijn te leggen. Een kind brengt een hele gezinscontext met zich mee naar school. Vaak is er bij de kinderen al heel wat geweten en gezien. Het is dus een goeie stap om bruggen te leggen naar andere sectoren. Voor de ouders en de school is het niet altijd evident om verschillende diensten te benaderen. ‘Kinderen Eerst!’ kan deze drempel verlagen en alle aspecten groeperen.”

Hartelijk dank voor het hartverwarmend gesprek Elle Mieke en Helena!

 


Meer informatie over Kinderen Eerst: klik hier

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren