04 feb 2015

Jacht op werklozen lijkt intussen wel een klopjacht

constateert datjacht

Ecolo-Groen de van de N-VA op de werklozen op een klopjacht begint te lijken. "Terwijl de grootste vermogens buiten schot blijven, wil men werklozen nog dieper in de armoede duwen. Groen wil net het omgekeerde doen: trek de uitkeringen op tot aan de armoedegrens. We moeten mensen versterken in hun zoektocht naar een baan, en niet verarmen," stellen kamerleden Evita Willaert (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo). Ecolo-Groen vraagt zich af hoe de regering hier tegenover staat: "Opnieuw is er onenigheid in dit kibbelkabinet, dit keer op de kap van de werklozen."

Ecolo-Groen argumenteert dat beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd een contraproductieve maatregel is. De groenen dringen aan op meer middelen voor begeleiding. "Uiteraard moeten we mensen aan een baan helpen. Probeer maar eens te solliciteren als je flirt met de armoedegrens. Mensen verarmen is het slechtste wat je kan doen om mensen aan een baan te krijgen. We moeten die mensen net versterken en ondersteunen zodat ze snel kunnen aanpikken in de arbeidsmarkt", besluit Willaert.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.