21 dec 2015

Kinderen op de vlucht willen zo snel mogelijk terug ‘normaal’ zijn

Deze week stelde de psychologische dienst van het OCMW een plan van aanpak voor ter ondersteuning van diensten, hulpverleners, leerkrachten? in het kader van het psychisch welbevinden van kinderen op de vlucht. Na een bevraging van stakeholders en experten kwam men tot een aantal adviezen en concrete acties. Kinderen op de vlucht hebben er het meeste baat bij om zo snel mogelijk terug 'normaal' te kunnen zijn. School, een stabiele huisvesting, vrijetijdsactiviteiten? werken immers helend. En uiteraard hebben ze nood aan een empathische houding van hun omgeving. Slechts uitzonderlijk is er gespecialiseerde hulp nodig. Leerkrachten blijken wel nood te hebben aan informatie: hoe kunnen ze signalen herkennen en daarmee omgaan? Is er eventueel toch nood aan specifieke hulpverlening? Qua acties zal het OCMW met de CLB's bekijken hoe ze expertise kunnen delen om leerkrachten beter te ondersteunen. En de psychologische dienst richt zelf een helpdesk op voor iedereen die vragen heeft over kinderen op de vlucht en psychisch welbevinden. Groen OCMW-raadslid Evita Willaert benadrukte het belang van dit initiatief, zeker in het kader van de huidige vluchtelingencrisis.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.