20 nov 2014

Loonkostmaatregelen garanderen winst, meer jobs is andere koek

dinsdagmiddag kwamWerk

Afgelopen Minister van Kris Peeters zijn beleidsverklaring toelichten tijdens de zogenaamde 'hearing' over dit thema. De Minister liet iedereen uitgebreid aan het woord en leek bereid om over zijn thema te discussiëren. Toch kwamen er op mijn vragen bitter weinig concrete antwoorden. Een kort overzicht.

In de beleidsverklaring rond werk lazen we: "Een gezonde economie betekent meer werkgelegenheid. Meer werkgelegenheid betekent meer solidariteit, want meer mensen die de sociale zekerheid betaalbaar houden. Meer werkgelegenheid betekent meer mensen die consumeren en de economie een gezonde basis geven alvast in de binnenlandse markt."

Echter: dat is geen wetmatigheid. Je kan als werknemer alleen meer consumeren als je meer koopkracht hebt. Minister Peeters voorziet een indexsprong, waardoor de werknemers met hun loon minder in plaats van meer kunnen consumeren. Het beleid garandeert hiermee zeker niet die gezonde basis voor de binnenlandse markt. Verder hebben heel wat waarnemers al aangestipt dat de maatregelen die voorzien worden niet tot een optimale groei van de werkgelegenheid zullen leiden . Bedrijven krijgen een even grote loonkostvermindering voor de manager, die niet kampt met een handicap, als voor de productiearbeiders, die het net meer nodig hebben. Hierdoor garandeert de regering dat bedrijven meer winst zullen maken, niet dat er meer mensen aan het werk zullen raken.

Over de loonkostmaatregelen wilde ik vooral ingaan op de volgende passage uit de beleidsverklaring: "wij verwachten van de sociale partners, ook op sectoraal vlak, dat zij de marges die vrijkomen, maximaal inzetten op jobcreatie."

Een minister moet niet "verwachten" dat de loonkostmaatregelen maximaal ingezet worden op jobcreatie, het is aan de minister om aan de bevolking, die de volgende jaren gepluimd wordt om dit beleid mogelijk te maken, garanties te geven dat deze loonkostmaatregelen niet naar de aandeelhouders van bedrijven maar wel naar nieuwe werkgelegenheidscreatie gaan. De werkgeversorganisaties hebben al meteen aangekondigd dat ze deze garanties niet kunnen geven.

In naam van de bevolking, die ondertussen weet dat het de komende jaren "pijn zal doen", vroeg ik dus dat de Minister enkel deze loonkostmaatregelen aan bedrijven zou geven als daar spijkerharde garanties tegenover staan dat er hiermee jobs zullen gecreëerd worden. Was de Minister bereid voorwaarden van jobcreatie te koppelen aan de loonkostmaatregelen? 

Minister Peeters gaf hier een vaag antwoord dat hij dit wilde garanderen via sociaal overleg met de partners. Uiteraard zijn we het eens met het feit dat overleg een goede eerste stap is, maar over welke garanties dat zouden kunnen zijn, bleef Peeters erg op de oppervlakte.

Over de indexsprong van 2%, die voor de lage inkomens en uitkeringen gedeeltelijk zou worden gecompenseerd, is Groen zoals bekend totaal niet te spreken. Het is ons bovendien een raadsel wie zal gebaat zijn met de 'sociale correcties' die voorzien worden door deze regering. 127 miljoen euro is een peulschil. En dat blijkt ook als we tussen de lijnen lezen. Enkel wie (ver) onder de armoedegrens zit zal eventueel een kleine correctie mogen verwachten. Hun uitkering gaat met nauwelijks 1% omhoog, terwijl het leven wel 2% duurder wordt. Eén ding is zeker: hij of zij zal diep onder de armoededrempel blijven, want de regering zal de uitkering maar "geleidelijk" naar het niveau van de armoededrempel brengen.

Voor wie boven deze drempel zit, is er al helemaal geen perspectief, geen sociale correctie. We rekenden het even uit voor een aantal groepen: zeker 100.000 mensen, die al in een zwakke positie staan op de arbeidsmarkt, verliezen per jaar duizenden euro's, doorgaans 10 tot 20% van hun jaarlijks inkomen. Geen sociale correcties dus voor jonge of oude werklozen, werklozen die voor een ziek familielid moeten zorgen, of werknemers die ongemotiveerd tijdskrediet nemen (dat zoals we weten doorgaans ook opgenomen wordt om gezin en arbeid op elkaar af te stemmen).Het is duidelijk: deze regering garandeert meer winst voor bedrijven. Of er ook daadwerkelijk meer jobs gecreëerd zullen worden, is andere koek.

Hier kan je een korte reportage bekijken over de hearing van Minister Peeters 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren