08 sep 2017

Nachtopvang voor gezinnen in Gent opent haar deuren

Dat er in Gent gezinnen met kinderen op straat moeten slapen, is al langer onaanvaardbaar voor de Groen fractie. Gezinnen met kinderen kunnen in de gewone nachtopvang terecht, maar iedereen voelt aan dat dat geen plek is voor kinderen. Daarom opende het Gentse OCMW samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) op 4 september een nachtopvang die enkel toegankelijk is voor gezinnen met kinderen. Een belangrijke stap vooruit, waarmee we een oplossing willen bieden in noodsituaties. Nachtopvang is geen oplossing voor dak- en thuisloosheid, het biedt hoogstens even rust in een situatie waarin het vinden van een overnachtingsplaats het leven overheerst. Die rust kan tegelijk een aangrijpingspunt zijn om actief in te zetten op mogelijke antwoorden om het leven terug wat op de rails te krijgen. En de stad zal haar zoektocht naar meer (semi-) permanente oplossingen intensifiëren.   Groen is, naast het betrokken middenveld, al langer pleitbezorger van een meer gepaste oplossing voor gezinnen met kinderen die dreigen de nacht op straat te moeten doorbrengen. OCMW-raadslid Evita Willaert beaamt dat er nu een gepaster laatste vangnet is voor deze gezinnen. We blijven als bestuur inzetten op het uitbreiden van oplossingen die deze gezinnen meer tijd bieden om het leven écht op de rails te kunnen krijgen. We bouwen dan ook verder aan deze ketenaanpak door in te zetten op initiatieven als Instapwonen, Housing First, tijdelijke invulling van leegstaande sociale woningen, versnelde toewijzing van sociale woningen enzoverder. Dit zijn initiatieven die nieuw zijn sinds deze bestuursperiode of die een uitbreiding kenden. Het recentste voorbeeld is nog de doorstroomwoning, tijdelijke woningen voor vluchtelingen die opgevangen werden in een Gents opvangcentrum en na hun regularisering de vluchtelingencentra veel te snel moesten verlaten.

In principe mogen gezinnen met kinderen maar éénmaal per jaar gebruik maken van de gezinsnachtopvang en dat gedurende één week, verlengbaar met nog een week. Die tijd is natuurlijk veel te kort om samen met deze gezinnen een structurele oplossing te vinden. Dit is ook niet het doel van deze gezinsnachtopvang. Deze gezinsnachtopvang is een noodoplossing, om gezinnen een gepaste noodopvang te kunnen aanbieden. Tijdens deze noodopvang kan de problematiek in kaart worden gebracht en kunnen de eerste stappen worden gezet naar een oplossing.

De oplossingen die hierboven worden opgesomd zijn allemaal schakels in de ketenoplossing waar we met dit bestuur naar streven en dat werk is helemaal niet af. Het is immers pas vanuit een stabielere woonsituatie dat je kan werken aan andere levensdomeinen, zoals het zoeken naar (en behouden van!) een job, het onderwijs van de kinderen, enz. Vandaar het belang van (semi-)permanente oplossingen. De gezinsnachtopvang is dan ook enkel het laatste vangnet in een keten naar meer structurele oplossingen die nodig zullen blijven."

 

Wat houdt 'gezinsnachtopvang' in?

In een eerste fase zijn er twee gezinsunits voorzien in de locatie van de winternachtopvang in Baudelo. In tegenstelling tot de reguliere nachtopvang opent de gezinsnachtopvang reeds om 18u de deuren en sluit op die manier naadloos aan bij de naschoolse opvang. Net zoals in de reguliere nachtopvang verlaten de gebruikers het gebouw 's ochtends om 9u. Zoals al gezegd, kunnen gezinnen met kinderen in principe slechts éénmaal per jaar terecht in de gezinsnachtopvang en dat gedurende één week, maximaal verlengbaar met een extra week.

Mede onder stimulans van Groen is er beslist om niet te rigide met deze termijnen om te springen. Op vraag van de hulpverleners kan er steeds afgeweken worden en kan een gezin een tweede keer, of langer dan twee weken in de gezinsnachtopvang verblijven. Want stel dat er bijvoorbeeld op dag 18 vooruitzicht is op een betere oplossing, dan zou het al te gek zijn om een gezin op dag 14 terug naar af te sturen. En er kan altijd een reden zijn waarom een gezin een tweede keer op een jaar tijd genoopt is om aan te kloppen bij de gezinsnachtopvang. Bovendien kunnen gezinnen met kinderen, wanneer de gezinsopvang vol is of wanneer ze niet voldoende meewerken aan het hulpverleningstraject, nog altijd terecht in de gewone nachtopvang.

De gezinsnachtopvang is ? net zoals de gewone nachtopvang ? niet louter opvang in de strikte zin van het woord, het is ook een aangrijpingspunt om met de gezinnen een traject aan te gaan over hun huisvesting en toekomstperspectief.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren