Nieuws

Categorieën

Meertaligheid in het Gentse onderwijs: uitdaging, kracht en troef
Lekkere schoolmaaltijden én minder CO2-uitstoot
Evita's boodschap aan toekomstige leerkrachten
Vacature communicatie
Je hangt je kind toch niet aan de kapstok na school
Onderwijs en welzijn gaan hand in hand
Van leeshoekje tot huiswerkklas: ruimtes op maat van kinderen in het nooddorp
Bijkomend proefproject helpt secundaire scholen kosten voor leerlingen te verlagen
1 september 2023: Terug naar school
Nieuw Leersteuncentrum Pilar begeleidt leerlingen met specifieke noden
Labojassen en een microscoop in de voetbalkantine
Fier op zomeracademie, maar liever kortere zomervakantie
Hoe raakt het lerarentekort onze leerlingen?
2 Juli 2023 – Protestactie van de kinderopvang voor kabinet Jambon
Elke week een schoolbezoek: een verslag
Ook in onderwijs geldt het recht op deconnectie
Er gebeurt zoveel moois in de kinderopvang
Op een lege maag kan je niet leren
"Als de brooddozen opengaan, zetten scholen kinderen voor tv"
Onderwijs 'binnen de muren' biedt nieuwe kansen.
Betaalbare factuur zonder gedoe voor afval, onderwijs en kinderopvang
Dit dynamisch duo zorgt al 1 jaar voor de Gentse kinderen
98% van de Gentse tieners kan naar secundaire school van voorkeur
72% toewijzingen voor Gentse leerlingen in buitengewoon basisonderwijs
Menstruatiearmoede
Flexibele kinderopvang voor inburgeraars
86% van instappers naar basisschool van eerste voorkeur
Rust zacht, kleine Raul
Een trofee met een verhaal
Flankerend zorgbeleid moet scholen ondersteunen
Scholen aan de slag met duurzame voeding
Onderwijskwaliteit is meer dan een Onderwijzer
Dag tegen Racisme en Discriminatie - Mag ik anders zijn?
Vita Mieke ondersteunt gezonde maaltijden
Hoera! Het werkt, want niemand gebruikt het!
Bak-klas op de Schoolhoeve in een nieuw jasje
Wijkbibliotheken blijven open
Lockers voor dak-en thuislozen maken een verschil
Studieondersteuning is meer dan huiswerkklas
'Samen in Blok' in Nieuw Gent
Gentse schoolspotters werken en studeren tegelijkertijd
Quatsch
Goed nieuws is geen nieuws?
Kleurrijke verhalen
Wereldkinderkoor brengt kinderen samen rond wereldmuziek
Iedereen welkom bij Sint en Piet!
Gentse straathoekwerkers zoeken buitenslapers op in vriesnachten
"We hebben plaats om te spelen. O wat is het fijn!"
Kinderen Eerst! Wat is dat?
Kinderen Eerst! Interview
Goed voor elkaar: Betaalbare, gezonde én lekkere schoolmaaltijden
Goed voor elkaar: Kostenbewust Onderwijs
Goed voor elkaar: betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Sterren op de speelvloer
Dag van de leraar 'Wat gij in mij zag'
Goed voor elkaar
Gent experimenteert met oplossingen voor het lerarentekort
It takes a village to raise a child
Hoe is het ondertussen met ... het lerarentekort?
Hittepatrouilles voor daklozen
Systeemfout in de kinderopvang
Terug naar school
Oekraïense kinderen en jongeren in Gents onderwijs
Opiniestuk: Woorden zijn belangrijk
Zomerscholen prikkelen creativiteit en verbeelding bij 750 jongeren
Evita hielp een handje in de les Nederlands
Kinderen en jongeren doen dromen
Meer flexibiliteit tegen het lerarentekort
Marshallplan voor kinderopvang nodig
Gentse Spruiten brengen duurzaamheid vanaf de wieg
Iederéén mee! Daar gaan we voor
Iedereen mediawijs: 10 digipunten voor kinderen en jongeren
Lekker(s) Op School: leren zonder honger
Evita Willaert aangeduid als nieuwe schepen voor Groen Gent ter opvolging van Elke Decruynaere
Pensioenhervorming moet de genderkloof dichten
Energiecrisis: Gent laat niemand in de kou
Uitbreiding van het rouwverlof
sociaal akkoord 2021
Betere sociale bescherming voor precaire werknemers
Groen vraagt automatische verlenging kunstenaarsstatuut
Geen discriminatie voor werkloze moeders
Uitbreiding rouwverlof
Ouderschapsverlof voor pleegouders in zicht
Hoorzittingen kunstenaarsstatuut
Gelukkig nieuwjaar!
Uitbreiding geboorteverlof voor zelfstandigen
Verdubbeling geboorteverlof goedgekeurd!
Belgische vrouwendag
Tijdelijke werkloosheid voor ouders
Wet van 15 juli
Grote stap richting een gezondere stad
Voldoende nachtopvang broodnodig
Ademruimte voor ouders en OCMW's
Groen keurt regeerakkoord goed: trendbreuk voor groene toekomst
Gezocht: Gangmaker (m/v/x) voor het GenderNet van Groen
Eindelijk federale steun voor de cultuursector!
Steunpakket voor artiesten en technici: Raad van State heeft geen bezwaar
Moederschapsrust voor ambtenaren
Zwaar getroffen cultuursector krijgt last minute mes in rug in parlement
Kamercommissie keurt financiële steunmaatregelen cultuursector goed
Meest kwetsbaren en middenklasse krijgen ademruimte dankzij uitgebreid pakket steunmaatregelen
Altijd recht op vijftien weken moederschapsrust
Ook cultuursector kan nu vlot aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid
Zullen vrouwen na corona een even zichtbare positie innemen als vandaag?
65-plussers krijgen recht op tijdelijke werkloosheid tijdens corona
Altijd recht op 15 weken zwangerschapsrust, ook bij ziekte of werkloosheid
Meten is weten: Gentse daklozentelling komt er
Staatssteun voor zwaar getroffen cultuursector
Coronacrisis: extra financiële steun voor kwetsbare Gentenaars
Vernietiging onbelast bijverdienen is overwinning voor al wie eerlijk belastingen betaalt
Maak combinatie thuiswerk en opvang kinderen haalbaar voor ouders
Werkzoekenden zien hun uitkering niet langer dalen tijdens coronacrisis
Tijdelijke bevriezing degressiviteit werkloosheidsuitkeringen geeft werkzoekenden financiële ademruimte
Gent helpt met 25 miljoen Gentenaars door de crisis
Extra steun voor daklozenopvang en voedselbedeling
Applaus voor de helden van de zorg en welzijn 👏
#allemaalsamen coronavirus stoppen
Betaald verlof voor huwelijk grootouders
Internationale Vrouwendag
IGO: bij slechts 1% fraude!
Gent versterkt de stem van mensen in armoede
Stop het stalken van gepensioneerden
Hoorzittingen geboorteverlof
Puur pestgedrag
Verzekerd moederschapsverlof: een stap dichterbij!
Gent investeert in armoedebestrijding
Mystery calls zijn een maat voor niks
Armoedebeleid in Gent: ondanks de vele inspanningen nog veel werk aan de winkel
Zomerstage Voka bij Alpro
Ecolo-Groen verheugt over het succes van het vaderschapsverlof voor zelfstandigen
Nieuwkomers beter activeren maakt vergrijzingskost beheersbaar
Gentse voedselbanken helpen stijgend aantal mensen
Download het e-book 'Gezonde Loopbanen' van Evita Willaert
Opinie: "Meer rechten voor vaders zetten vrouwen op gelijke voet"
Groen gaat OOO
Evita stelt haar boek 'Gezonde Loopbanen' voor
Groen licht voor vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen
Michel had deze actiedag kunnen voorkomen
Bestrijd armoede, geen armen
Alweer een man benoemd in overbetaald en stofferig mannenclubje
Evita mama van Gaston
Niet de pensioenleeftijd, maar de loopbaan moet centraal staan
In Gent hebben jongeren die voorziening verlaten automatisch recht op installatiepremie
Laagste tarief sociale restaurants gaat nog omlaag in Gent
Regering laat personen met een handicap in de steek
Schaf nepstatuut van bijklusser weer af
Groen dient wetsvoorstel in om de loonkloof sneller te dichten
Armoedebestrijding is nooit prioriteit geweest voor deze regering
Strijd tegen discriminatie: "Tijd dat we onze eigen wetten effectief toepassen"
Nachtopvang voor gezinnen in Gent opent haar deuren
1 jaar aanvullende financiële hulp in Gent - een evaluatie
Duurzaam rendeert ook economisch - verslag van mijn VOKA-stage
Over politiek, discussiëren, gelijke kansen en badkledij
Video: volledige tewerkstelling in 2025?
Volledige tewerkstelling tegen 2025: voer eerst programma uit in plaats van luchtkastelen te bouwen
Strijd tegen discriminatie niet laten tegenhouden door veto N-VA
Een zelfstandige is niet minder papa dan een werknemer
Evaluatie nachtopvang Gent
De nieuwe armoedecijfers: video
Sociale dumping in de interimsector: video
De financiële tussenkomsten van het OCMW: Hoe zit dat in Gent?
Project instapwonen wordt verlengd
Evita Willaert in debat met staatssecretaris Zuhal Demir over diens uitspraken over Unia
Commentaar op het wetsontwerp 'Werkbaar en Wendbaar Werk' of de 'wet Peeters'
Neem bevoegdheden staatssecretariaat serieus, of schaf het af
Mijn collega op de koffie bij een massamoordenaar
Keuzevrijheid, ook voor mensen in armoede
Barslechte dienstverlening naar personen met een handicap toe
Wel extra jobs, maar werkzaamheidsgraad stijgt niet
Armoedecijfers: Homans en Sleurs schieten tekort
Ondanks belofte krijgen mindervaliden te weinig
Voedselverspilling tegengaan
Ook hier is er nog een hele weg af te leggen
Regeringsbeleid is vrouwonvriendelijk, de gendertoets is een lege doos
Pensioenhervorming treft vooral vrouwen
Groen wil sociale robotagenda voor Vlaanderen en België
Vrouwen zijn alweer de pineut
Regering benadert zware beroepen te statisch
Jobrapport federale regering: “Helaas te weinig reden tot feesten op 21 juli”
OCMW Gent en Dienst Milieu en Klimaat gaan samen voedselverspilling tegen
Tussenkomst over het verplicht maken van het GPMI & invoeren van gemeenschapsdienst (video)
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: vrijwilligerswerk als bezigheidstherapie?
Regering duwt jongeren weg van job richting armoede
Groen hekelt absurde omgekeerde herverdeling bij fiscale kinderbijslag
Groen wil papaverlof voor zelfstandigen
Minister Peeters overlegt met Groen rond dossier werkbaar werk
Oplossingsgericht denken over nachtopvang
Vaderschapsverlof uitbreiden is veel betere oplossing voor kind en moeder
"Werkbaar werk is beste manier om te besparen in sociale zekerheid"
Evita ondervraagt Minister Peeters rond werkbaar werk (video)
1 mei-boodschap: Groen wil dat werknemers het op een gezonde manier langer kunnen volhouden
Ook kwetsbare mama's kunnen nu kolftoestel voor borstvoeding huren of kopen
Armoedebeleidsplan: Samen verder armoede bestrijden
Feminisme is een werkwoord, Mijnheer Beke
Voorstel Peeters totaal in strijd met werkbaar werk
Video: actuele vraag over werkbaar werk aan Minister Peeters
Beloofd armoedeplan laat op zich wachten
Duwtje in de rug voor borstvoeding door tussenkomst in huur kolftoestel
Alimentatiedienst stevent af op tekort
Het ponton: meer dan bed, bad, brood.
Kinderen op de vlucht willen zo snel mogelijk terug ‘normaal’ zijn
10 Groene voorstellen rond werkbaar werk
Als we willen zorgen voor 'werkbaar werk' moeten we de werkomstandigheden zelf aanpakken
Groen spant zich op Vrouwendag in voor de vaders
Graag volwaardig plan werkbaar werk in plaats van half doordachte voorstellen
Stijgende vraag naar artikel 60-werknemers noopt tot voorzichtigheid
Ken mensen in armoede hun rechten automatisch toe
Regering pakt armoede aan met 1 euro
1 jaar Michel: teleurstellend werk rond werk
Kom op 17 oktober ook naar de werelddag van verzet tegen extreme armoede
Werkzoekenden in armoede duwen werkt niet
OCMW maakt zich klaar voor de opvang van vluchtelingen
Eenzelfde prijs in alle Gentse sociale restaurants
Moederschapsrust voor Evita
Discriminatie arbeidsmarkt: ontbreken mystery calls maakt consensustekst lege doos
Seksisme op het werk: Groen roept Peeters en sociale partners op dringend werk te maken van mentaliteitsverandering
Groen wil meer budget en maatregelen voor werkbaar werk
Zoveelste besparing op kap van armsten
Discriminatie op de arbeidsmarkt: veel woorden, maar geen daden
Leefloon blijft ver onder armoededrempel
OCMW Gent partner in project tijdelijk gebruik leegstaande sociale woningen
Groen stelt Horecaplan voor: (H)eerlijke Horeca, tevreden klant, tevreden zaak
Vakantiewerking OCMW blijft focussen op taaldiversiteit
Vrouwendag: Groen wil pensioenkloof tussen mannen en vrouwen dichten
Officiële cijfers verlies inschakelingsuitkering: vrouwen opnieuw de dupe
Bruggepensioneerden niet doen sprinten na lange carrière
Regering zou sociale partners moeten bedanken
Mantelzorgers ondersteunen in plaats van straffen
Indexsprong, maar wel hogere huurprijzen: dit is omgekeerde herverdeling
Recht op welzijn en sociale dienstverlening wel gegarandeerd in Gent
Over het beperken van werkloosheidsuitkeringen in de tijd: mijn 'maidenspeech' in de plenaire zitting van de Kamer
Een goed beleid beperkt de duur van de werkloosheid, niet de duur van de uitkering
Rapport Planbureau: minder inkomen en amper extra jobs
Jacht op werklozen lijkt intussen wel een klopjacht
Ecolo-Groen verontwaardigd over 1500 mensen met een handicap die uitkering verliezen
23.000 jongeren getroffen door beperking uitkeringen: het topje van de ijsberg
OCMW steunt 'Word wijs' om ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan
Ecolo-Groen roept andere partijen op om mee de beperking in tijd van de inschakelingsuitkeringen terug te draaien
Gentse OCMW-cliënten gaan er financieel op vooruit
Laat hardwerkende Vlaming ook ademen
Verdubbeling wachttijd arbeidsongeschiktheid: uitholling sociale zekerheid op kap van gemeentes
Jaarrapport armoede maakt brandhout van aanpak regering
Sociale correcties zijn absoluut onvoldoende om sociale achteruitgang te voorkomen
Gevolgen gewijzigde werkloosheidsreglementering moeten op lokaal vlak opgevangen worden
16.900 jongeren op 1 januari zonder uitkering
Taalcoaches zelf financieren omdat Vlaanderen niet betaalt
Loonkostmaatregelen garanderen winst, meer jobs is andere koek
Liliane De Cock volgt Evita Willaert op als OCMW-fractieleider van Groen in Gent
Hearing in de Kamer rond Sociale Fraude
Vrouwen grootste slachtoffer van de besparingen van deze regering
14.000 jongeren vallen zonder wachtuitkering
Nationale actie Groen: 40.000 flyers die aantonen dat het beleid anders kan
OCMW Gent past voor aanbestedingsdossier VDAB
Kinderen uit armoede halen met sociale keuzes, niet alweer met een plan
Mannenregering niet meer van deze tijd
Jongeren zijn geen lage loon arbeidskrachten
interview Actua tv
Afschakelplan moet worden aangepast voor Gent
Au pair-statuut moet hervormd worden
Verkozen!
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren