18 feb 2015

Recht op welzijn en sociale dienstverlening wel gegarandeerd in Gent

Het OCMW Antwerpen zwakt haar maatschappelijk engagement sterk af en zal de sociale grondrechten van mensen niet langer garanderen maar zich enkel nog engageren tot "bijdragen tot realiseren van de sociale grondrechten van mensen". Een opmerkelijke en verontrustende koerswijziging, inhoudelijk maar ook qua timing, net nu de Vlaamse regering op aangeven van minister Homans (N-VA) de OCMW's wil afschaffen en laten opgaan in de steden en gemeenten. Tegen deze achtergrond krijgt het niet langer garanderen van de sociale grondrechten wel een heel bijzondere bijklank. Naar aanleiding van deze verontrustende missiewijziging bij het Antwerpse OCMW peilde collega-OCMW-raadslid Liliane De Cock op de jongste OCMW-raad in Gent bij OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) naar de intenties van het Gentse OCMW. De voorzitter verzekerde dat OCMW Gent volmondig blijft staan achter de huidige missie, namelijk "het verzekeren van het recht op welzijn en integratie van elke Gentenaar, met extra aandacht voor de zwaksten". Voor Groen is de garantie op dit recht cruciaal, benadrukte Liliane terecht, want sociale hulpverlening mag niet afglijden tot een gunst.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.