16 nov 2016

Regeringsbeleid is vrouwonvriendelijk, de gendertoets is een lege doos

Dag na dag wordt duidelijker dat de Belgische regering een beleid voert dat vrouwen onevenredig zwaar treft. Ons land is wettelijk verplicht om nieuwe maatregelen te toetsen op hun impact op mannen en vrouwen, en te waken over gendergelijkheid, maar deze verplichting wordt niet nagekomen. De gendertoets is een lege doos, en dit wordt met zoveel woorden ook toegegeven door de bevoegde Staatssecretaris. Voor elk wetsontwerp is de regering namelijk verplicht om een 'regelgevingsimpactanalyse' (RIA) op te maken, waar een van de criteria 'gelijkheid tussen mannen en vrouwen' is. Wat we echter al vermoedden wordt bevestigd in het antwoord van Staatssecretaris Sleurs op onze vragen hierrond: de RIA-analyse wordt op zo'n manier ingevuld alsof er geen enkele maatregel zou zijn die moet worden aangepast omwille van een negatieve impact op de gendergelijkheid. Mevrouw Sleurs stelt letterlijk: "De auteurs stellen enkel vast dat het ontwerp van regelgeven geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen of hen niet verschillend behandelt. Dit zonder de impact van de regelgeving op de situatie van mannen en vrouwen te evalueren. " Mevrouw Sleurs stelt zelf nog: "In het algemeen wordt het nut van de RIA dus niet ingezien door de personen betrokken bij de opstelling van regelgevende projecten. Ze stellen zich meestal tevreden met het beknopt invullen van de vragenlijst, kort voor de indiening van het dossier bij de Ministerraad." Opvallend dat een regeringslid zelf toegeeft dat de wetgeving die onder haar bevoegdheid valt, systematisch niet wordt nageleefd.

Onze regering weigert een genderbalans op te maken? Wel dan doet Groen het. En ze ziet er niet goed uit. We kunnen enkel concluderen dat deze meerderheid vrouwen systematisch benadeelt.

Vrouwen worden door de volgende maatregelen buiten proportie getroffen:
? Afschaffing van het niet gemotiveerde tijdskrediet ? 73 % vrouwen
? Beperking inschakelingsuitkeringen ? 60 % vrouwen
? Daling Inkomensgarantieuitkering (IGU) ? 76 % vrouwen
? Afschaffing vrijstelling mantelzorgers ? 92 % vrouwen
? Hervormingen pensioenen vergroten systematisch de bestaande ongelijkheid in het pensioenstelsel in plaats van te werken aan verkleinen van de kloof

Groen roept naar aanleiding van de nationale vrouwendag op om de gendertoets naar behoren uit te voeren én rekening te houden met de resultaten, om zo in de toekomst te voorkomen dat de gevolgen van regeringsbeslissingen vrouwen zo veel zwaarder treffen.

BIJLAGEN:
20161114_DM%20artikel%20Vrouwendag.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren