Thema intro

Evita Willaert werkt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de thema's sociale zaken, werk, armoedebestrijding en pensioenen. In de verschillende commissies die het parlement rijk is, maar ook in de plenaire vergadering neemt ze het voortouw en pleit ze voor gezonde loopbanen, waardige pensioenen en armoedebestrijding. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.