Thema's

Evita Willaert werkt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de thema's sociale zaken, werk, armoedebestrijding en pensioenen. In de verschillende commissies die het parlement rijk is, maar ook in de plenaire vergadering neemt ze het voortouw en pleit ze voor gezonde loopbanen, waardige pensioenen en armoedebestrijding. 

Betere sociale bescherming voor precaire werknemers

Aan de vooravond van 1 mei nam ik het in de plenaire vergadering van de Kamer op voor mensen die ons land staande hielden tijdens de ergste crisis sinds WOII. Deze mensen verdienen niet alleen applaus, maar ook financiële erkenning.

Het gaat over orderpickers, koeriers, kassiersters in de supermarkt. Mensen die zijn blijven werken met risico voor hun gezondheid.

De onderhandeling van het loonakkoord is belangrijk, maar tegelijkertijd stellen we vast dat de houdbaarheidsdatum van de loonnormwet is overschreden.

Het biedt ons wel de mogelijkheid om nu aan de slag te gaan met al het andere werk op de plank:

  • De verhoging van de minimumlonen
  • Zuurstof geven aan het sociaal overleg
  • Een sterk antwoord bieden op de stijging van de burn-outcijfers met maar liefst 160%
  • Het debat over de eindeloopbanen heropenen

Groen voegt graag nog een vijfde punt toe aan dat lijstje.

  • Corona maakte duidelijk dat er nog te veel mensen door de mazen van ons sociale vangnet glippen. Maar liefst 30% van de werknemers hebben vandaag een precair statuut, waardoor ze te weinig sociale bescherming genieten. Dàt aanpakken, is voor ons absoluut prioriteit. 

 

Bekijk hier mijn tussenkomst.

 

Groen vraagt automatische verlenging kunstenaarsstatuut

Op 22 april diende de Ecolo-Groenfractie in de Kamer een resolutie in die het mogelijk moet maken om kunstenaars meer ademruimte te geven door hun statuut automatisch met één jaar te verlengen.

Groen-Kamerlid Evita Willaert: “De cultuursector werd bijzonder hard getroffen in de coronacrisis. In onze resolutie vragen we aan de regering om kunstenaars die vóór de crisis het kunstenaarsstatuut al hadden wat meer ademruimte geven, door hun statuut automatisch met één jaar te verlengen.”

De opschorting van de referteperiode waarbinnen artistieke prestaties geleverd moeten worden om aanspraak te maken op het kunstenaarsstatuut was één van de ondersteuningsmaatregelen die al genomen werden. Wanneer die maatregelen tot een einde komen, pleit Groen er dus voor om automatisch over te gaan tot verlenging van één jaar.

 

Willaert: “Het is geen toveroplossing, maar we bieden hiermee wel een periode van zekerheid. Ook de betrokken diensten, zoals de hulpkas, de vakbonden en de RVA, bieden we op deze manier meer ruimte. Zij zouden anders alle individuele aanvragen tot hernieuwing tegelijkertijd moet verwerken.”

Met deze resolutie wil Groen enerzijds de specificiteit van de cultuursector erkennen op een moment dat die meer dan ooit zuurstof verdient, en anderzijds de nodige buffers inbouwen om ruimte te voorzien voor de administratie.

Geen discriminatie voor werkloze moeders

Een vrouw mag niet gediscrimineerd worden als ze bevalt. Dat is niet meer dan logisch. Nochtans ontdekten we met Groen en Ecolo dat vrouwen die vandaag werkloos zijn, hun uitkering kunnen zien dalen na de verplichte moederschapsrust van 15 weken.

Werkloosheidsuitkeringen zakken in ons land na verloop van tijd, of zijn anders gezegd degressief. Het tijdskader waarop de degressiviteit wordt berekend, wordt voor werkloze vrouwen in moederschapsrust aangehouden, alsof ze wel in staat zouden zijn om werk te vinden in die periode.  En dit terwijl de moederschapsrust beschermd is en vrouwen in die periode dus niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 

Om die onrechtvaardigheid recht te trekken, diende ik samen met Ecolo-collega Cécile Cornet een wetsvoorstel in om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor de periode van de zwangerschapsrust te bevriezen. Zo'n bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidheidsuitkeringen werd al eerder eens doorgevoerd, met name tijdens de eerste lockdown. De reden? Mensen zonder job hadden op dat moment geen mogelijkheid om te solliciteren. En dat geldt evengoed voor vrouwen in moederschapsrust. 

Met dit wetsvoorstel blijven we verder timmeren aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want vandaag blijkt dat een kind krijgen de financiële situatie van vrouwen sowieso al sterk aantast. Een studie van Dulbea (een onderzoekscentrum van de Solvay Brussels School) stelt vast dat tot 8 jaar na de geboorte van hun eerste kind, er een vermindering is van 43% van de inkomsten bij vrouwen. Opvallend is dat die vermindering niet zichtbaar is bij mannen. 

 

 

Uitbreiding rouwverlof

Op 14 februari getuigde Hannelore Bedert op Radio 1 over de lijdensweg na het verlies van haar partner 2 jaar geleden. Ze getuigde niet alleen over de verschrikkelijke pijn na het verlies, maar ook over de administratieve rompslomp die alle weduwen en weduwnaars kort na het overlijden van hun partner moeten doorworstelen. Kom op tegen Kanker treedt haar enkele dagen daarna bij met een pleidooi voor een verlenging van het rouwverlof naar 20 dagen.

"We laten mensen die het sowieso al ongelooflijk moeilijk hebben niet in de steek." - Evita Willaert  Het is dan ook meer dan normaal dat we met de Vivaldi-coalitie hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Drie dagen rouwverlof wanneer je kind sterft, is onmenselijk. Verschillende partijen dienden...

Lees Meer ›

Ouderschapsverlof voor pleegouders in zicht

Dankzij het prioritair wetsvoorstel van Ecolo-Groen staat het ouderschapsverlof voor pleegouders vandaag opnieuw bovenaan de agenda in de Kamer.

Pleegouders gaan elke dag opnieuw een ongezien engagement aan, maar hebben op dit moment nog steeds geen recht op ouderschapsverlof zoals andere ouders. Dit terwijl ze minstens evenveel nood hebben aan verlof om de zorg voor hun pleegkinderen te kunnen combineren met hun job. Samen met Vivaldi-collega's Anja Vanrobaeys, Nahima Lanjri...

Lees Meer ›
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren