12 dec 2014

Verdubbeling wachttijd arbeidsongeschiktheid: uitholling sociale zekerheid op kap van gemeentes

Deze week werd in de commissie Sociale Zaken de programmawet besproken. Een van de veranderingen die erin voorgesteld wordt is het verdubbelen van de wachttijd voor men beroep kan doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die wachttijd wordt opgetrokken van zes naar twaalf maanden. Groen reageert verontwaardigd: "Dit is een besparingsmaatregel op de kap van de zieken en van de gemeentes. Langdurig zieken die nog niet lang genoeg werken, zullen zich nu, net als jongeren zonder inschakelingsuitkeringen, moeten wenden tot het OCMW, dat naast een uitkering ook in de medische kosten zal moeten voorzien, want ziek zijn kost geld. Geen besparing dus, maar opnieuw een vestzak-broekzakoperatie." verdubbelingwachttijd

De van de kan verstrekkende gevolgen hebben: "Je zal maar eens pas afgestudeerd zijn, en na 11 maanden werken ongeneeslijk ziek worden. Is dat dan fair, om die mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontzeggen?" Volgens Groen is deze maatregel een zoveelste uitholling van de sociale zekerheid. Eerder werden al onder meer de anciënniteitstoeslag voor oudere werkzoekenden en de inkomensgarantie-uitkering voor wie onvrijwillig deeltijds werkt afgeschaft. Ook de uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid werd verminderd.

"Deze rechtse regering ondergraaft de solidariteit waarop onze welvaartstaat gebaseerd is: solidariteit tussen gezonden en zieken, jongeren en ouderen, werkenden en werklozen. In plaats daarvan kiest deze regering voor een soort verzekeringsprincipe, waarbij de kloof tussen arm en rijk, gezond en ziek, jong en oud, veel te groot wordt," aldus nog Evita Willaert, kamerlid voor Groen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren